تشریف بیاورید

به همت انجمن سینمای جوان بندر انزلی برای سه شب آخر هفته جاری  "شب های سینماییِ انزلی" تدارک دیده شده است. بعد از رکود چند ساله و نبود اتفاقات خوبِ سینمایی در انزلی، انجمن سینمای جوانِ احیاء شده، سعی دارد در حد توان خود چراغ سینما را در این شهر روشن نگه دارد. بلکه با بستری که این شهر برای افراد ایجاد می کند دوباره شاهد ظهور چهره های جدید از انزلی باشیم بستری که این شهر برای فیلمسازان گذشته نیز ایجاده کرده بود. میدانم ممکن است فیلم ها تکراری باشند ، فیلم ها را ده بار دیده باشید، میدانم شاید در سالن برنامه از کسی خوشتان نمی آید، شاید سخنران را دوست نداشته باشید، شاید نا هماهنگی هایی وجود داشته باشد، نور سالن دیر خاموش شود زود روشن شود، صدا قطع و وصل شود و خیلی شاید های دیگر... میدانم، بیایید همه چیز را فراموش کنیم امروز باید بخاطر شهرمان وارد سالن نمایش بشویم.زمانی که مدیریت شهری شمشیر را از رو بسته، حتی بنرهای انجمن سینمای جوانان انزلی را در سطح شهر نصب نمی کند، این وظیفه ما است که از هنرمندان و داشته های خودمان حمایت کنیم. کسانی که پست و موقعیت فعلی خود را مدیونِ حضورِ چند ساله در انجمن سینمای جوان هستند امروز وقاحت را به جایی رسانده اند که به صورت علنی برای انجمن سینمای جوانان انزلی مشکل تراشی می کنند.این دفتر بعد از حدود یک سال و نیم فعالیت ، طی رتبه بندی جدید انجمن سینمای جوانان ایران بخاطر کیفیت خوب آموزشی کلاس ها، جلسات مداوم نقد فیلم و عکس، برگزاری کارگاه های تخصصی مختلف، از درجه C به درجه A ارتقاء پیدا کرده است، حقیقت تلخی ست که بچه های انجمن سینمای جوانِ انزلی تنها هستند، نه تجهیزاتی هست، نه پولی و نه حمایتی، این ارتقاء درجه تنها با دست های خالی خودشان میسر شده است. تمام کمبود های جاری را  بشناسید و بگذرید و اگر دلسوز شهر، فرهنگ و هنرش هستید برای رفع کمبود ها یاری کنید تا روزهای درخشان آینده از راه برسد.

#سینما_انزلی

/ 0 نظر / 53 بازدید